Výhody zelenej strechy

Predlžuje životnosť hydroizolácie

Zelené strechy chránia hydroizoláciu a konštrukciu strechy pred teplotnými výkyvmi a klimatickými vplyvmi.
Elimináciou teplotných výkyvov nedochádza na hydroizolácii k mikrotrhlinám, čím si dlhšie zachová svoje kvalitatívne vlastnosti. Taktiež je eliminovaný vplyv UV žiarenia a životnosť hydroizolácie sa vďaka tomu predĺži na 2 až 3 násobok.

Lepšia mikroklíma vnútri budovy

Zelené strechy tlmia teplotné výkyvy cez zimu aj v lete.
V porovnaní s nehnuteľnosťami bez vegetačnej strechy majú budovy so zelenou strechou interiérovú teplotu nižšiu o 3 – 4 stupne. Cez leto, využívaním prírodného ochladzovania, nie je nutné vo vyššej miere púšťať klimatizáciu, čím sa znížia náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť až 70% ( v závislosti od konkrétnej stavby).
V zime zabraňuje zelená strecha stratám tepla.

Ochladzovanie okolitého prostredia

Zadržiavaním zrážkovej vody a následným vyparovaním ochladzujú okolité prostredie a zvlhčujú vzduch
Zelená farba neakumuluje toľko tepla, ako klasická strecha, čím zabraňuje vzniku tepelných ostrovov (akumulovanie tepla v mestách). Rozdiel v povrchovej teplote klasickej a zelenej strechy môže bzť v zime 25 stupňov, v lete môže tento rozdiel dosahovať až 50 stupňov
Okolité prostredie dokážu ochladiť až o 3 stupne

Zadržiavanie dažďovej vody

Vegetačné strechy umožňujú zadržať 30 – 90% atmosférických zrážok, čo napomáha k zachovaniu malého vodného cyklu v krajine a zabráneniu je vysušovaniu (závisí od typu vegetačnej strechy). V dnešnej dobe je to nesmierne dôležité, aby zrážky, ktoré spadnú, neodtekali kanalizáciou preč.
Možná úspora poplatkov za odvod zrážkovej vody do kanalizácie
 

Zvýšenie biodiverzity

Biodiverzita je ohrozená na celom svete. Rastliny a zvieratá vymierajú najmä vďaka ľudksej činnosti a následná obnova je veľmi zdĺhava a niekedy už nemožná.
Zelená strecha napomáha biodiverzitu zvýšiť. Prostredníctvom rôznych druhov rastlín a prírodných prvkov, ako sú kamene, staré drevo, vodné prvky poskytuje domov vtákom, motýľom, včelám a inému hmyzu, ktorý prispieva k opeľovaniu rastlín.

Tlmenie hluku

Jednotlivé vrstvy vegetačnej strechy umožňujú tlmiť hluk, ktorý prichádza z externého prostredia. Je zmerané, že dvanásť centimetrová vrstva substrátu dokáže zredukovať hluk až až o 6 decibelov. Opačná situácia môže nastať pri priemyselných halách, kedy je potrebné zamedziť šíreniu hluku. Ak vám vadí pri spánku hluk dažďových kvapiek, tak zelená strecha môže byť riešením tohto problému.

Zníženie prašnosti a CO2

Zelená strecha zachytáva prach a škodliviny, čím zlepšuje kvalitu vzduchu v urbanizovaných oblastiach. Sklenníkový plyn CO2 je považovaný za hlavnú príčinu oteplovania planéty. 1m2 zelenej strechy dokáže znížiť koncentráciu CO2 ročne až o 5kg/m2. Navyše, vďaka zníženej spotrebe energie má zelená strecha ďalší vplyv na zníženie koncentrácie CO2 v ovzduší, a to až o 3,2 kg ročne. Prašnosť z okolia dokáže zelená vegetačná strecha zredukovať o 0,2 kg/m2 ročne. 
 

Nový pobytový priestor

Zelená strecha vytvára nový pobytový priestor na nehnuteľnostich. Ten nám umožňuje širokú škálu aktivít - relaxovať, športovať, pestovať zeleninu alebo ovocie. Dá sa využiť aj ako kaviareň či chilloutová zóna pre zamestnancov, miesto na stretnutia, oslavy a ďalšie aktivity. Zelenou strechou v zastavaných zónach miest rozširujeme plochu zelene, kde nájdu obyvatelia kľud a miesto pre relax. 

Zvýšenie hodnoty budovy

Zelené strechy vracajú do miest zeleň, o ktorú sme ich pri výstavbe ochudobnili. Každému je bližšie prostredie, ktoré je obklopené zeleňou, v porovnaní s pohľadom na šedivé strechy a terasy nehnuteľností. Je to najviac viditeľné na terasách obytných domov, kde je inštalovaná pohľadová zelená strecha. Takáto realizácia zvyšuje architektonickú aj estetickú hodnotu budovy. Navyše je dokázané, že zeleň má na ľudí pozitívny psychologický efekt a intuitívne si vyberáme na bývanie nehnuteľnosť, kde dominuje zeleň.

Zelená strecha za 2 dni

Navrhneme vám riešenie na mieru a vegetačnú strechu zhotovíme za 2 dni

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.