Extenzívna zelená strecha

Extenzívna zelená strecha - Záhorská Bystrica
  1. Home
  2. /
  3. Typy zelených striech
  4. /
  5. Extenzívna zelená strecha

Extenzívne zelené strechy sú vysádzané vegetáciou, ktorá dokáže fungovať v extrémnych podmienkach,  s vysokou regeneračnou schopnosťou. Najčastejšie zastúpenými rastlinami na týchto strechách sú rozchodníky a iné sukulenty, machy, trávy a byliny.

Extenzívna strecha

úsporná zelená strecha

Úsporná strecha

Táto strecha patrí medzi najčastejšie realizované extenzívne strechy. Využíva sa na stavbách, kde  je nízka nosnosť strešnej konštrukcie. Vyznačuje sa nízkou hrúbkou strešného substrátu, sukulentnými druhmi, nízkou údržbou a je cenovo najvýhodnejšia.

biodiverzitná strecha

Biodiverzitná strecha

Týmto typom strechy sa snažíme napodobniť podmienky, aké sa nachádzajú v prírode. Preto sa využívajú kamene, kusy konárov a vodné prvky. Vegetácia je rozmanitá, čo podporuje biodiverzitu a láka užitočné vtáky, užitočný hmyz a najmä opeľovačov.

lúčna strecha

Lúčna strecha

Lúčná strecha má vysokú biodiverznú a ekologickú hodnotu. Pokrývajú ju rôzne druhy suchomilných bylín, tráv a trvaliek. Pestro kvitnúce rastliny sú útočiskom pre motýle, včely a užitočný hmyz. Takáto strecha poteší aj oko majiteľa.

Výhody extenzívnej zelenej strechy

Úsporná strecha. Najľahšia a najlacnejšia varianta vegetačnej strechy

zadržiavanie vody

Bez potreby závlahy

Rozchodníky sú rastliny, ktoré vydržia aj veľké extrémy a dokážu šetrne hospodáriť s vodou. Polievanie je dôležité len pri veľmi dlhých obdobiach bez zrážok, preto nie je potrebný automatický zavlažovací systém.

ekologické aspekty zelenej strechy

Takmer bezúdržbové

Typy rastlín, ktoré sa na tomto type strechy sadia, nie je potrebné kosiť. Hnojenie je závislé na skladbe rastlín a type substrátu. 1-2x ročne je potrebná kontrola, z dôvodu odstránenia burín, čo zaberie pár hodín ročne.

váha zelenej strechy

Nízka váha

Z dôvodu nízkej váhy je možné realizovať tento typ zelenej strechy na takmer všetkých strešných konštrukciách - rodinné domy, altánky alebo prístrešky. Vďaka konštrukčnej jednoduchosti je táto strecha ekonomicky najvýhodnejšia.

minimálna časová náročnosť

Rýchla realizácia

Extenzívna zelená strecha je z pohľadu realizácie najjednoduchšia. Pokiaľ ste pripravený vy, nám inštalácia vegetačnej strechy trvá v priemere 1-2 dni. Zameriame, naceníme a zrealizujeme tak, aby sme u vás strávili, čo najmenej času.

Naše realizácie

Chcete cenovú ponuku?