1. Home
  2. /
  3. Skladba zelených striech

Skladba zelených striech

Hotspot Image
1
2
3
4
5
6
7

Skladba zelených striech

1. Koreňovzdorná vrstva

V prípade, ak nie je hydroizolácia odolná voči prerastaniu koreňov, musí sa použiť špeciálna fólia, ktorá tomuto prerastaniu zamedzí.

2. Vegetačná vrstva

Vegetačná vrstva je priestorom, kde rastú rastliny a môžu optimálne prekoreňovať. Zásobuje rastliny vodou, vzduchom a živinami. Napĺňa vodozádržnú funkciu zelenej strechy a zároveň spomaľuje odtok dažďovej vody. Vegetačnú vrstvu môže tvoriť susbtrát alebo hydroakumulačné dosky.

3. Filtračná vrstva

Táto vrstva oddeľuje vegetačnú od drenážnej vrstvy a tým zabraňuje vyplavovaniu drobných častíc zo substrátu, ktoré by drenážnu vrstvu mohli časom upchať. na tento účel sa zväčša používa geotextília s plošnou hmotnosťou 100-200 g/m2.

4. Hydroakumulačná vrstva

Hydroakumulačná vrstva
Funkciou hydroakumulačnej vrstvy je zadržiavať vodu pre rastliny, resp. spomaľovať odtok dažďovej vody do kanalizácie. Používa sa v prípadoch, kedy vegetačná vrstva nemá dostatočnú kapacitu zadržiavať vodu.

5. Drenážna vrstva

Hlavnou funkciou tejto vrstvy je odvod prebytočnej dažďovej vody, čím chráni rastliny pred nadmerným premokrením a zabezpečuje bezpečnú prevádzku celého súvrstvia. Na drenážnu vrstvu sa používajú nopové fólie, drenážne panely (napr.geotextilné dosky alebo hydrofilné minerálne vlny) alebo sypké hmoty (láva, štrk).

6. Ochranná vrstva

Ochraňuje hydroizoláciu pred poškodením počas realizácie zelenej strechy a pred poškodením spôsobeným vplyvom zaťaženia jednotlivých prvkov na streche. Štandardne sa používa geotextília s plošným zaťažením 300 g/m2. Ak je riziko namáhania vyššie, zvolí sa ochranná vrstva s vyššou gramážou (500 g/m2 a viac, napr. u intenzívnych striech)

7. Obsyp z praného kameniva

Na vegetačných strechách obsyp kamenivom redukuje možnosť prerastania koreňov rastlín do odvodňovacích prvkov, chráni fasádu pred znečistením a má aj protipožiarnu funkciu. Obsyp sa oddeľuje od vegetačného súvrstvia drenážnymi profilmi z hliníku, nerezu alebo plastu, resp. filtračnou geotextíliou..
Kamenivom sa obsypáva obvod strechy, strešné vtoky, žľaby, technické a technologické zariadenia, svetlíky a iné. Používa sa prané kamenivo frakcie 16/22 až 16/32 a šírka obsypu býva 30 až 50 cm. Kamenivo sa vypĺňa do výšky vegetačného súvrstvia.

Využitím našich služieb máte istotu, že zelená strecha nad vašou hlavou bude urobená dobre, spoľahlivo a plnohodnotne.
Poradíme vám pri výbere správneho typu zelenej strechy, s výberom vhodných rastlín pre zelené strechy alebo pomocou so štátnou dotáciouPre inšpiráciu si môžete pozrieť galériu našich zrealizovaných projektov, naše realizácie alebo vypočuť a prečítať si rady a typy v sekcii povedali o nás.  Komponenty k zeleným strechám nájdete v našom E-SHOPE.

Neváhajte nás kontaktovať

Chcete cenovú ponuku?