Vyberte si správny typ
zelenej strechy

Zelená strecha sa v súčasnosti dá zrealizovať na väčšine už hotových striech. Každá strecha si však vyžaduje individuálne posúdenie a osobnú obhliadku. Optimálne technické riešenie vám navrhneme po zhodnotení strešnej konštrukcie a hydroizolácie. Všetky nami používané materiály sú certifikované pre zelené strechy.

Plochá strecha

Sklon plochej strechy je maximálne 5°. Ploché strechy sú jednoduché na inštaláciu a investnične menej nákladnejšie.Na plochej streche viete vytvoriť záhradu v oblakoch ako aj takmer bezúdržbové ozelenenie.
Tento typ strechy umožňuje pestovať širokú škálu rastlín, kríkov a stromov.
Požadovaná minimálna nosnosť strechy je 80 kg/m2.

Plochá zelená strecha

Šikmá strecha

Za šikmú strechu sa považuje strecha so sklonom viac ako 5°.
Šikmé strechy sú technicky náročnejšie, preto je inštalácia nákladnejšia.
Strechy so sklonom väčším ako 15° potrebujú zábrany proti zosuvu substrátu.
Na šikmé vegetačné strechy sa používajú extenzívne rastliny, nevyžadujúce závlahu, a len minimálnu údržbu.

šikmá zelená strecha

Intentízvne a extenzívne
zelené strechy

Podľa druhu vegetácie sa zelené strechy rozdeľujú na extenzívne a intenzívne. Extenzívne strechy sú väčšinou nepochôdzne, naopak pri intenzívnych strechách sa očakáva ich aktívne využívanie.

Extenzívne strechy

Tento typ strechy nie je určený na aktívne využívanie, ide však o najľahšiu a najlacnejšiu variantu vegetačnej strechy. Porast tvoria suchomilné druhy rastlín.
Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy možné zrealizovať na takmer všetkých strešných konštrukciách.

Intenzívne strechy

Sú určené na relaxovanie alebo aktívne využívanie a vytvárajú nový pobytový priestor.
Tento typ strechy umožňuje pestovať širokú škálu rastlín, kríkov a stromov alebo môže byť využívaná na pestovanie ovocia a zeleniny.
Vyžaduje si zavlažovací systém a pravidelnú údržbu.

Zelená strecha za 2 dni

Navrhneme vám riešenie na mieru a vegetačnú strechu zhotovíme za 2 dni

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.