Získajte dotáciu na vašu zelenú strechu

Zelené strechy sú, ako jedno z adaptačných opatrení v meniacej sa klíme, podporované fondami EÚ alebo lokálnymi dotáciami, poskytovanými priamo obcami. Po schválení klimatického aktu Európskym parlamentom bude zelenej infraštruktúre prikladaný čoraz väčší význam. Informácie budume priebežne aktualizovať.
Dotacie na zelene strechy pre fyzicke osoby

Súkromné osoby

DOTÁCIA JE UŽ VYČERPANÁ

Kto môže o dotáciu požiadať:

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.
Výška príspevku:
Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.
Spoluúčasť:
-
Termín podania žiadosti:
Žiadosti sa podávajú v termíne od 01.06.2020 – 30.09.2020 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 20 000 Eur.
Link:

https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou

Dotácie pre firmy na zelene strechy

Firmy

DOTÁCIA JE UŽ VYČERPANÁ

Kto môže o dotáciu požiadať:

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.
Výška príspevku:
Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.
Spoluúčasť:
-
Termín podania žiadosti:
Žiadosti sa podávajú v termíne od 01.06.2020 – 30.09.2020 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 20 000 Eur.
Link:

https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou
 

EU fondy na zelene strechy pre obce

Obce

Aktuálne nie sú žiadne dotácie.

S čerpaním dotácií vám pomôžeme

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete poradiť, môžte sa na nás obrátiť.
KONTAKTUJTE NÁS

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.