Dotácie na zelenú strechu

  1. /
  2. Dotácie

Získajte dotáciu na vašu zelenú strechu

Zelené strechy sú, ako jedno z adaptačných opatrení v meniacej sa klíme, podporované fondami EÚ alebo lokálnymi dotáciami, poskytovanými priamo obcami. Po schválení klimatického aktu Európskym parlamentom bude zelenej infraštruktúre prikladaný čoraz väčší význam. Informácie budume priebežne aktualizovať.
 
dotácie zelené strechy pre súkromné osoby

Súkromné osoby

Od 1.6.2021 je znovu možné požiadať o dotáciu na zelenú strechu.

Kto môže o dotáciu požiadať:
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.
Výška príspevku:
Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.
Spoluúčasť:

Termín podania žiadosti:
Žiadosti sa podávajú v termíne od 01.06.2021 – 30.09.2021 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 20 000 Eur.
Link:
https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodouOd 1.6.2021 je znovu možné požiadať o dotáciu na zelenú strechu.

dotácie pre zelené strechy pre firmy

Firmy

Od 1.6.2021 je znovu možné požiadať o dotáciu na zelenú strechu. .

Kto môže o dotáciu požiadať:
Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.
Výška príspevku:
Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov.
Spoluúčasť:

Termín podania žiadosti:
Žiadosti sa podávajú v termíne od 01.06.2021 – 30.09.2021 alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Celková suma finančných prostriedkov je 20 000 Eur.
Link:

https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou

dotácie pre obce

Obce

Aktuálne nie sú žiadne dotácie.

 

Chcete cenovú ponuku?