Zelené strechy pre

ARCHITEKTOV a PROJEKTANTOV

Dnes už mnoho architektov zvažuje dopad svojich stavieb na životné prostredie a snažia sa svoje diela navrhovať na princípoch udržateľnosti. Zelené strechy sa prirodzene stávajú súčasťou dnešnej architektúry, pretože napĺňajú ekologickú, energetickú, ekonomickú ako aj estetickú funkciu. Majiteľ takejto stavby je obklopený zeleňou, ktorá odbúrava stres, zlepšuje a skrášľuje mu jeho okolie a zlepšuje mu kvalitu životného prostredia. Zelená strecha je aj útočiskom pre vtáky a užitočný hmyz a zvyšuje biodiverzitu v obývaných oblastiach. 

zelené strechy pre architektov

Typy zelených striech

Extenzívna zelená strecha - Záhorská Bystrica

Plochá strecha

Šikmá zelená strecha

Šikmá strecha

typy zelených striech

Extenzívna strecha

intenzívna zelená strecha

Intenzívna strecha

Typy technických rezov:

Extenzívna strecha SDE

Hotspot Image
Vegetácia
Extenzívny strešný substrát
Filtračná geotextília
Hydroakumulačná a drenážna fólia
Ochranná geotextília
Hydroizolácia

Aké služby Vám vieme ponúknuť?

konzultácie o zelených strechách

Konzultácie pri projektoch

Zelenú strechu je vhodné začať plánovať ešte pred stavbou. Ak máte otázky ohľadne skladby zelenej strechy, statiky alebo technických detailov plochej či šikmej strechy, sme vám k dispozíciií na konzultáciu.

nacenenie projektov zelených striech

Nacenenie projektov

Indikatívnu cenovú ponuku vám vieme vypracovať na základe poskytnutého pôdorysu strechy. Finálnu cenu vám poskytneme až na základe obhliadky, zhodnotenia technických parametrov, náročnosti a logistických nárokov. Sme transparentní. Naša cenová ponuka je konečná a obsahuje všetky položky, vrátane alternatívnych materiálov a spôsobu ozelenenia. V prípade, že zelená strecha je financovaná prostredníctvom dotácií alebo EÚ fondov, vieme byť nápomocní.

školenia o zelených strechách

Školenia

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o zelených strechách, o ich navrhovaní a realizácií podľa nemeckých FLL štandardov, seminár vám poskytne potrebné informácie. Cieľom školenia je úvod do problematiky zelených striech, pričom súčasťou diskutovaných tém je klasifikácia zelených striech, technické požiadavky na ich realizáciu a údržbu a výhody zelených striech pre mestá, pre spoločnosť ako aj jednotlivca. Na seminári uvidíte aj praktické ukážky materiálov a postupov. Celý program vám vieme urobiť na mieru - pre jednotlivca alebo skupinu, online, či osobne.

spolupráca

Partnerské spolupráce

Našou filozofiou je spolupráca medzi partnermi. Pre dobrý výsledok sa oplatí spolupracovať. O to viac, že naše poslanie je spojené so zmenou klímy a zlepšením životného prostredia. Chceme, aby naše mestá a obce, v ktorých žijeme boli zelenšie a zdravšie, s ohľadom na naše rodiny a tiež budúce generácie. Buďte spolu s nami súčasťou pozitívnej zmeny klímy.

Chcete cenovú ponuku?