údržba zelenej strechy

Údržba extenzívnej zelenej strechy na jeseň (video)

Údržba extenzívnej zelenej strechy nie je žiadna drina

 

Dnes by som sa venoval údržbe extenzívnej vegetačnej strechy, špeciálne údržbe na jeseň. 

Hneď na začiatku by som chcel vyvrátiť mýtus, že zelená strecha je bezúdržbová. Nie, nie je bezúdržbová. O všetko živé sa treba  starať. V prípade extenzívnej zelenej strechy je údržba minimálna – ja to nazývam psychohygienou. 

Ak ste celý rok na streche neboli, naskytne sa vám väčšinou pohľad, kedy na sa na streche uchytia náletové buriny. Tie sa tam zväčša dostanú prostredníctvom vetra, alebo ich prinesie vtáctvo. Čast burín alebo tráv počas roka vyhynie samé, pretože nízka výška substrátu a dlhšie trvajúce horúčavy im nevytvárajú podmienky na prežitie.

Ako na buriny na vegetačnej streche?

Buriny jednoducho chytíme a vytrhneme. Určite zelenú strechu nestriekajte herbicídmi, mohli by ste poškodiť rozchodníky, ale najmä zabiť hmyz alebo užitočných opeľovačov. 

Skontrolujeme takisto štrkové drenážne pásy, do ktorých častokrát rozchodníky prerastú. Tie tiež vytrhneme. Ďalej skontrolujeme odtokové žľaby, kontrolné šachty a odstránime napadané lístie, konáre alebo iné nečistoty, ktoré môžu brániť voľnému odtoku dažďovej vody.

Ak sú na streche holé alebo vyschnuté časti, na jeseň sú ideálne podmienky na doplnenie rozchodníkov. Dni nie sú také horúce a v noci je častokrát rosa, preto si zakoreňovanie nebude vyžadovať toľko úsilia na polievanie, ako v lete. 

Holé miesta môžete ozeleniť dvoma spôsobmi. Použijete sadenice rozchodníkov, ktoré sa predávajú na plátach alebo malých kochlíkoch. Vykopte malú jamku, vložte do nej sadenicu rozchodníka a zahrňte substrátom. 

Druhým, najjednoduchším spôsobom je ozelenenie pomocou rezkou rozchodníkov. Sú to pokosené rozchodníky, ktoré len rozhodíte na plochu. Pred tým je dobré substrát trocha prekypriť a následne rezky rozchodníkov pristupiť, aby vám ich zo strechy neodfúkol vietor.

Rezky si viete jednoducho urobiť aj z vašej zelenej strechy. Odtrhnite z väčších rastlín ich konce a rozhoďte po streche.

Nakoniec dosadené miesta polejte vodou. 

Poslednou úlohou pred zimou je dobré rozchodníky pohnojiť. Používa sa mikrogranulované dlhodobé jesenné hnojivo, ktoré sa jednoducho dostane k substrátu a neostáva na listoch.

Na zimu sa používa hnojivom s vyšším podielom draslíka. Draslík posilní tkanivá a rozchodníky sa stávajú odolnejšími. Hnojíme zlomok, čo sme zvyknutí pri okrasných trávnikoch – zhruba jednu štvrtinu až pätinu gramáže. 

Čo robiť so zelenou strechou v zime?

 

Ešte posledná rada na zimu. Keď vám zelenú strechu pokryje sneh, ten na nej nechávame. V žiadnom prípade ho nedávame zo strechy dole, aby sme nepoškodili rastliny. 

To je, čo sa týka jesennej údržby všetko. Žiadna veľká makačka, však? Pri rodinnom dome vám údržba vegetačnej strechy zaberie približbe pol až trištvrte hodinku.

Ak by ste mali otázky ohľadne údržby, alebo plánujete zelenú strechu, kľudne nás kontaktujte.

Údržba extenzívnej zelenej strechy nie je žiadna drina

 

Dnes by som sa venoval údržbe extenzívnej vegetačnej strechy, špeciálne údržbe na jeseň. 

Hneď na začiatku by som chcel vyvrátiť mýtus, že zelená strecha je bezúdržbová. Nie, nie je bezúdržbová. O všetko živé sa treba  starať. V prípade extenzívnej zelenej strechy je údržba minimálna – ja to nazývam psychohygienou. 

Ak ste celý rok na streche neboli, naskytne sa vám väčšinou pohľad, kedy na sa na streche uchytia náletové buriny. Tie sa tam zväčša dostanú prostredníctvom vetra, alebo ich prinesie vtáctvo. Čast burín alebo tráv počas roka vyhynie samé, pretože nízka výška substrátu a dlhšie trvajúce horúčavy im nevytvárajú podmienky na prežitie.

Ako na buriny na vegetačnej streche?

Buriny jednoducho chytíme a vytrhneme. Určite zelenú strechu nestriekajte herbicídmi, mohli by ste poškodiť rozchodníky, ale najmä zabiť hmyz alebo užitočných opeľovačov. 

Skontrolujeme takisto štrkové drenážne pásy, do ktorých častokrát rozchodníky prerastú. Tie tiež vytrhneme. Ďalej skontrolujeme odtokové žľaby, kontrolné šachty a odstránime napadané lístie, konáre alebo iné nečistoty, ktoré môžu brániť voľnému odtoku dažďovej vody.

Ak sú na streche holé alebo vyschnuté časti, na jeseň sú ideálne podmienky na doplnenie rozchodníkov. Dni nie sú také horúce a v noci je častokrát rosa, preto si zakoreňovanie nebude vyžadovať toľko úsilia na polievanie, ako v lete. 

Holé miesta môžete ozeleniť dvoma spôsobmi. Použijete sadenice rozchodníkov, ktoré sa predávajú na plátach alebo malých kochlíkoch. Vykopte malú jamku, vložte do nej sadenicu rozchodníka a zahrňte substrátom. 

Druhým, najjednoduchším spôsobom je ozelenenie pomocou rezkou rozchodníkov. Sú to pokosené rozchodníky, ktoré len rozhodíte na plochu. Pred tým je dobré substrát trocha prekypriť a následne rezky rozchodníkov pristupiť, aby vám ich zo strechy neodfúkol vietor.

Rezky si viete jednoducho urobiť aj z vašej zelenej strechy. Odtrhnite z väčších rastlín ich konce a rozhoďte po streche.

Nakoniec dosadené miesta polejte vodou. 

Poslednou úlohou pred zimou je dobré rozchodníky pohnojiť. Používa sa mikrogranulované dlhodobé jesenné hnojivo, ktoré sa jednoducho dostane k substrátu a neostáva na listoch.

Na zimu sa používa hnojivom s vyšším podielom draslíka. Draslík posilní tkanivá a rozchodníky sa stávajú odolnejšími. Hnojíme zlomok, čo sme zvyknutí pri okrasných trávnikoch – zhruba jednu štvrtinu až pätinu gramáže. 

Čo robiť so zelenou strechou v zime?

 

Ešte posledná rada na zimu. Keď vám zelenú strechu pokryje sneh, ten na nej nechávame. V žiadnom prípade ho nedávame zo strechy dole, aby sme nepoškodili rastliny. 

To je, čo sa týka jesennej údržby všetko. Žiadna veľká makačka, však? Pri rodinnom dome vám údržba vegetačnej strechy zaberie približbe pol až trištvrte hodinku.

Ak by ste mali otázky ohľadne údržby, alebo plánujete zelenú strechu, kľudne nás kontaktujte.

Chcete cenovú ponuku?