Envirocast - Branislav Siklienka a Jakub Benýšek

Môj prvý podcast v Česku – Envirocast

S mudrovačkami o zelených strechách som prekročil hranice a prijal pozvanie Jakuba Benýška do Envirocastu. Porovnali sme slovenské a české podmienky “zeleného trhu”, kde sme ako Slovensko v závese, ale verím, že vďaka osvete a každoročne vyššiemu dopytu sa Česku rýchle priblížime.

Link na celý rozhovor nájdete tu: Envirocast S2 Ep26: Zelená strecha dokáže výrazne znížiť teplotu vašej strechy a zvýšiť klimatickú pohodu v dome. 

 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

S mudrovačkami o zelených strechách som prekročil hranice a prijal pozvanie Jakuba Benýška do Envirocastu. Porovnali sme slovenské a české podmienky “zeleného trhu”, kde sme ako Slovensko v závese, ale verím, že vďaka osvete a každoročne vyššiemu dopytu sa Česku rýchle priblížime.

Link na celý rozhovor nájdete tu: Envirocast S2 Ep26: Zelená strecha dokáže výrazne znížiť teplotu vašej strechy a zvýšiť klimatickú pohodu v dome. 

 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Chcete cenovú ponuku?