Údržba extenzívnej zelenej strechy na jeseň (video)

údržba zelenej strechy

Údržba extenzívnej zelenej strechy nie je žiadna drina Dnes by som sa venoval údržbe extenzívnej vegetačnej strechy, špeciálne údržbe na jeseň.  Hneď na začiatku by som chcel vyvrátiť mýtus, že zelená strecha je bezúdržbová. Nie, nie je bezúdržbová. O všetko živé sa treba  starať. V prípade extenzívnej zelenej strechy je údržba minimálna – ja to nazývam psychohygienou.  Ak ste celý rok […]