zelena-strecha.sk

Samosprávy môžu čerpať dotácie na zelené strechy

Plán obnovy a dotácie na zelené strechy.

Vláda schválila Plán obnovy pre Slovensko a s ním prichádza príležitosť pre samosprávy zrekonštruovať nehnuteľnosti a urobiť ich energeticky efektívnejšími. Už v súčasnosti je zvýšený dopyt škôl a škôlok, ktoré v rámci rekonštrukcie strechy inštalujú vegetačnú strechu. Vo väčšine prípadov ani netušia, že strecha im prirodzene ochladí miestnosti pod strechou a prinesie im zníženie nákladov na klimatizovanie budovy.

Na ZELENÚ OBNOVU BUDOV je v rámci dotačného programu vyčlenených 741 mil. EUR. Tie je možné využiť aj na realizáciu vodozádržných opatrení, akými sú zelené strechy, zelené fasády alebo dažďové záhrady, ktoré zmierňujú dopady zhoršujúcej sa klímy a vylepšujú energetickú efektívnosť budov. Tieto zelené prvky majú priamy dopad na tepelné ostrovy v mestách, zadržiavanie dažďovej vody, zmiernenie škôd z prívalových dažďov, zvýšenie biodiverzity, zachytávanie prachu a CO2.

Ako vytipovať budovy pre vegetačné strechy

Najčastejšie sa stretávame s požiadavkou samospráv ozeleniť strechy na školách a škôlkach. Zelené strechy plánujú obce a mestá aj na domovoch dôchodcov, autobusových staniciach, zastávkach MHD alebo úradoch.

Pozitívnym príkladom je súkromná základná škola Guliver so zelenou strechou v Banskej Štiavnici, ktorá je nominovaná na architektonickú cenu CE.ZA.AR. Na tomto projekte je možné vidieť, akým smerom sa bude moderná zelená architektúra uberať. Budú sa stavať energeticky pasívne budovy, ktoré budú uhlíkovo neutrálne a kombinované s prvkami zelenej infraštruktúry. V prípade škôl je možné tieto prvky, ako sú zelené strechy, zelené fasády alebo dažďové záhrady, prirodzene zahrnúť aj do vzdelávacieho procesu. Pri iných typoch budov, ako napríklad pri domovoch dôchodcov, je možné uvažovať o vytvorení pobytovej zelenej strechy, kde môžu klienti tráviť svoj voľný čas.

Súkromná základná škola Guliver so zelenou strechou

Foto: Súkromná základná škola Guliver (zdroj: foto Tomáš Manina)

Ako neurobiť chybu

Dobrý projekt zelenej strechy je prvým krokom, aby obec či mesto nevyhodilo poskytnutú dotáciu do vzduchu a vegetačná strecha dlhodobo fungovala a plnila svoj účel. Z našej praxe registrujeme niekoľko príkladov, kedy sa v príprave alebo pri realizácii nedodržali potrebné postupy a zelená strecha vyschla, neodtekala voda, alebo mala iné technické nedostatky.

V takýchto prípadoch je v stávke aj dobré meno samosprávy, aby jej obyvatelia nenadávali, koľko prostriedkov sa vynaložilo neefektívne a úžitok z projektu nebol žiaden. Naopak, keď sa podarí pekná zelená strecha, obec či mesto má PR zadarmo a je príkladom aj pre ostatné samosprávy.

Kvalitný projekt zelenej strechy

Projekt by mal obsahovať, aký typ zelenej strechy je v pláne realizovať. Najčastejšie sa inštalujú nízkoúdržbové extenzívne zelené strechy. Tie sú zložené z pestrofarebných rozchodníkov alebo obľúbených kvetnatých lúk (tzv. biodiverzné zelené strechy) slúžiace opeľovačom a užitočnému hmyzu. Často sa využívajú aj suchomilné druhy tráv a trvaliek.

Druhou možnosťou je realizácia pobytových vegetačných striech (intenzívne zelené strechy). Tie si vyžadujú údržbu, ako klasická záhrada a taktiež sú investične náročnejšie a potrebujú spĺňať zvýšené požiadavky na statiku.

zvýšené požiadavky na statiku. 

Projekt by mal zohľadňovať technické parametre strechy, akými sú statikakvalita hydroizolácie. Váha extenzívnej zelenej strechy je v nasýtenom stave zhruba 100 až 130 kg na meter štvorcový. Ak máme stálu záťaž dimenzovanú na túto váhu, používajú sa špeciálne strešné substráty. Pokiaľ nie sú statické parametre dostatočné pre použitie substrátu, je možné realizovať aj tzv. odľahčenú zelenú strechu, ktorá si vyžaduje, aby bolo stále zaťaženie strechy aspoň 70 kg/m2. V tomto prípade sa aplikujú alternatívne materiály zadržujúce vodu (napr. minerálne vlny, tzv. „minerálny substrát“ alebo hydrofilné geotextílie).

🌱 Tip: zelená strecha zo substrátu je lacnejšia, ako jej odľahčená verzia 

Wiegmannova klinika, Berlín

Foto: Wiegmannova klinika, Berlín (zdroj: www.greenroofs.com)

Voľba vegetácie na zelenú strechu a spôsob jej ozelenenia je dôležitý z hľadiska výberu typu substrátu a zvolenia jeho správnej výšky. Taktiež je dôležité zohľadniť aj geografickú lokalitu, kde sa zelená strecha bude realizovať.

Keďže cca 80-90% zelených striech tvoria extenzívne strechy, povenujem sa nateraz len zakladaniu vegetačných striech z rozchodníkov (sedum). Tie je možné založiť rezkami, sadenicami alebo hotovými kobercami. Koberce sú investičné náročnejšie, ale požadovaný estetický aj energetický efekt je ihneď. Naopak, rezky sú náročnejšie na založenie (z hľadiska klimatických podmienok, starostlivosti a ročného obdobia). Sú to pokosené rozchodníky, ktoré sa samé zakorenia. Sadenice sú predpestované rastlinky, ktoré pokryjú strechu za 1,5 až 2 roky. Ak nie je nutné dosiahnuť okamžitý efekt, sú cenovo zaujímavým riešením.

🌱 Tip: sadenice sú pomer cena / výkon zlatou strednou cestou

Realizácia zelenej strechy podľa štandardov

Všetky potrebné informácie, ako technicky urobiť všetko správne, je možné nájsť v Štandardoch pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech, alebo prihlásiť sa na školenie. Tieto štandardy vychádzajú z nemeckých štandardov a sú rokmi preverené.

Vo finále, ako kvalitne sa podarí zrealizovať zelenú strechu, závisí aj na výbere dodávateľa. Preto treba dbať najmä na dobré referencie realizátorov a trvať na používaní certifikovaných materiálov, vhodných pre vegetačné strechy. Tie je možné objednať si aj cez náš dopytový formulár (na eshope pracujeme).

Zastávka autobusov v Utrechte, Holandsko

Foto: zastávka autobusov v Utrechte, Holandsko (www.thisiscolossal.com)

Čerpanie dotácií pre zelené strechy

Dotácie bude možné čerpať od roku 2022. Ten čas je vhodné využiť na vytipovanie vhodných objektov, konzultácie a prípravu projektov pre vegetačné strechy. Aktuálne otvorené výzvy budeme priebežne monitorovať a zverejňovať na našom webe.

Verejné obstarávanie pre zelené strechy

Tu by som spomenul niekoľko tipov, ktoré by obce a mestá mali zvážiť pri verejnom obstarávaní:

 • Presná špecifikácia parametrov zelenej strechy

Na to, aby boli cenové ponuky porovnateľné je potrebné definovať objemy materiálov aj s rezervami na prekrytia a stratné. Necenenie jednou položkou „zelená strecha“ je nevhodné. Je to, ako by ste si obstarávali auto, bez zadania výbavy. Rozpočtári v 99% prípadov nevedia definovať presné súvrstvia a objemy. Preto je vhodné odkonzultovať výkaz výmer s odborníkom na zelené strechy, ktorý má reálne skúsenosti.

 • Využitie Štandardov pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech

Tieto štandardy má k dispozícii Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Obsahujú know-how, ako správne navrhnúť rôzne typy zelených striech. Je vhodnou pomôckou pre architektov, projektantov a realizátorov vegetačných striech, ako aj pre obstarávateľov. V Čechách je podmienkou získania dotácie „Nová zelená úsporám“ práve realizácia na základe štandardov pre zelené strechy akceptovaná Ministerstvom životného prostredia ČR.

 • Ak je to možné, obstarávať realizátora zelenej strechy samostatne

V prípade, že samospráva nechá výber realizátora zelenej strechy na generálneho dodávateľa, môže to dopadnúť, ako väčšina obstarávaní. Výsledkom je častokrát najnižšia cena, ktorá zväčša odzrkadľuje aj kvalitu dodávateľa. A tak sa môže stať, že zelenú strechu realizujú elektrikári, hydroizolatéri, alebo „náhodní okoloidúci“, ktorí to už niekde videli, ako sa zelená strecha robí. Myslite pri tomto postupe na výsledok a zvážte riziká z toho plynúce. Viac práce s výberom za to stojí.

 • Nevyberať len na základe najnižšej ceny, ale zvážiť aj referencie

Spoločnosti, ktoré majú skúsenosti so zelenými strechami sú združené v Asociácii pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Pri obstarávaní je vhodné vyžadovať referencie o zrealizovaných projektoch.

 • Neurčiť pri výbere materiálov konkrétneho výrobcu

Existuje niekoľko kvalitných výrobcov materiálov pre vegetačné strechy. Títo majú svoje produkty certifikované pre zelené strechy. Ak je splnená táto požiadavka, stačí potom definovať len parametre pre danú zelenú strechu a materiály. Avšak, ak uvediete pri výrobku konkrétneho výrobcu, zásadnejšie eliminujete cenovú súťaž. Naprieč rôznymi výrobcami materiálov je možné získať väčšiu konkurenciu.

 • Pokiaľ to statika umožňuje, preferovať prírodné riešenia a používať primárne substrát

Zelené strechy by mali byť v prvom rade zelené. V praxi to znamená používať čo najviac prírodných materiálov. Preto, keď je substrát nahrádzaný inými materiálmi (napr. minerálne vlny, hydrofilné geotextílie), nie je to ideálne riešenie. Navyše substrát je pre rastliny najprirodzenejšie prostredie pre rast a nie alternatívny náhrady, ktoré navyše neobsahujú žiadne živiny. Tieto alternatívne materiály doporučujem používať v prípade slabšej statiky, alebo v špecifickým prípadoch.

 • Zabezpečovacie nástroje pre samosprávu

Tesne pred samotnou realizáciou zelenej strechy je dobré vyžadovať skúšku tesnosti hydroizolácie. Ak by v budúcnosti strecha zatekala, je jednoduchšie určiť zodpovednosť za hľadanie a odstránenie vady (pozor, môžu byť aj systémové chyby, za ktoré realizátor nemôže niesť zodpovednosť). Na túto skúšku treba vyčleniť rozpočtovú položku.

Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám je vhodné vyžadovať od realizačných spoločností. Ak by došlo ku škode, samospráva bude mať istotu, že spôsobené škody budú hradené z poistenia.

Záručná doba je otázkou na diskusiu. Stretol som sa so záručnou dobou na zelenú strechu v dĺžke 66 mesiacov. To je podľa mňa neprimerané povahe diela, aké sa realizuje. Ale právnici budú mať na to pravdepodobne iný názor. Sedliackym rozumom – ak je zelená strecha zhotovená nesprávne, väčšinou sa to prejaví v relatívne krátkom období a to tým, že buď vyschne, neodteká voda, resp. iné zjavné vady. Na tieto vady nevidím racionálne stanovovať záručnú dobu dlhšiu, ako jeden až dva roky. V rámci tejto doby by sa malo prejaviť aj prípadné zatekanie.

🌱 Tip: Štandardy pre zelené strechy a kvalitná realizačná firma sú základ úspechu

Verím, že sa podarí pripraviť kvalitné projekty zelenej infraštruktúry a pomôžu tak zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy. Vnímajme to ako príležitosť.

Buďte spolu s nami súčasťou pozitívnej zmeny klímy. 🌍

Braňo Siklienka

Autor je predsedom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Plán obnovy a dotácie na zelené strechy.

Vláda schválila Plán obnovy pre Slovensko a s ním prichádza príležitosť pre samosprávy zrekonštruovať nehnuteľnosti a urobiť ich energeticky efektívnejšími. Už v súčasnosti je zvýšený dopyt škôl a škôlok, ktoré v rámci rekonštrukcie strechy inštalujú vegetačnú strechu. Vo väčšine prípadov ani netušia, že strecha im prirodzene ochladí miestnosti pod strechou a prinesie im zníženie nákladov na klimatizovanie budovy.

Na ZELENÚ OBNOVU BUDOV je v rámci dotačného programu vyčlenených 741 mil. EUR. Tie je možné využiť aj na realizáciu vodozádržných opatrení, akými sú zelené strechy, zelené fasády alebo dažďové záhrady, ktoré zmierňujú dopady zhoršujúcej sa klímy a vylepšujú energetickú efektívnosť budov. Tieto zelené prvky majú priamy dopad na tepelné ostrovy v mestách, zadržiavanie dažďovej vody, zmiernenie škôd z prívalových dažďov, zvýšenie biodiverzity, zachytávanie prachu a CO2.

Ako vytipovať budovy pre vegetačné strechy

Najčastejšie sa stretávame s požiadavkou samospráv ozeleniť strechy na školách a škôlkach. Zelené strechy plánujú obce a mestá aj na domovoch dôchodcov, autobusových staniciach, zastávkach MHD alebo úradoch.

Pozitívnym príkladom je súkromná základná škola Guliver so zelenou strechou v Banskej Štiavnici, ktorá je nominovaná na architektonickú cenu CE.ZA.AR. Na tomto projekte je možné vidieť, akým smerom sa bude moderná zelená architektúra uberať. Budú sa stavať energeticky pasívne budovy, ktoré budú uhlíkovo neutrálne a kombinované s prvkami zelenej infraštruktúry. V prípade škôl je možné tieto prvky, ako sú zelené strechy, zelené fasády alebo dažďové záhrady, prirodzene zahrnúť aj do vzdelávacieho procesu. Pri iných typoch budov, ako napríklad pri domovoch dôchodcov, je možné uvažovať o vytvorení pobytovej zelenej strechy, kde môžu klienti tráviť svoj voľný čas.

Súkromná základná škola Guliver so zelenou strechou

Foto: Súkromná základná škola Guliver (zdroj: foto Tomáš Manina)

Ako neurobiť chybu

Dobrý projekt zelenej strechy je prvým krokom, aby obec či mesto nevyhodilo poskytnutú dotáciu do vzduchu a vegetačná strecha dlhodobo fungovala a plnila svoj účel. Z našej praxe registrujeme niekoľko príkladov, kedy sa v príprave alebo pri realizácii nedodržali potrebné postupy a zelená strecha vyschla, neodtekala voda, alebo mala iné technické nedostatky.

V takýchto prípadoch je v stávke aj dobré meno samosprávy, aby jej obyvatelia nenadávali, koľko prostriedkov sa vynaložilo neefektívne a úžitok z projektu nebol žiaden. Naopak, keď sa podarí pekná zelená strecha, obec či mesto má PR zadarmo a je príkladom aj pre ostatné samosprávy.

Kvalitný projekt zelenej strechy

Projekt by mal obsahovať, aký typ zelenej strechy je v pláne realizovať. Najčastejšie sa inštalujú nízkoúdržbové extenzívne zelené strechy. Tie sú zložené z pestrofarebných rozchodníkov alebo obľúbených kvetnatých lúk (tzv. biodiverzné zelené strechy) slúžiace opeľovačom a užitočnému hmyzu. Často sa využívajú aj suchomilné druhy tráv a trvaliek.

Druhou možnosťou je realizácia pobytových vegetačných striech (intenzívne zelené strechy). Tie si vyžadujú údržbu, ako klasická záhrada a taktiež sú investične náročnejšie a potrebujú spĺňať zvýšené požiadavky na statiku.

zvýšené požiadavky na statiku. 

Projekt by mal zohľadňovať technické parametre strechy, akými sú statikakvalita hydroizolácie. Váha extenzívnej zelenej strechy je v nasýtenom stave zhruba 100 až 130 kg na meter štvorcový. Ak máme stálu záťaž dimenzovanú na túto váhu, používajú sa špeciálne strešné substráty. Pokiaľ nie sú statické parametre dostatočné pre použitie substrátu, je možné realizovať aj tzv. odľahčenú zelenú strechu, ktorá si vyžaduje, aby bolo stále zaťaženie strechy aspoň 70 kg/m2. V tomto prípade sa aplikujú alternatívne materiály zadržujúce vodu (napr. minerálne vlny, tzv. „minerálny substrát“ alebo hydrofilné geotextílie).

🌱 Tip: zelená strecha zo substrátu je lacnejšia, ako jej odľahčená verzia 

Wiegmannova klinika, Berlín

Foto: Wiegmannova klinika, Berlín (zdroj: www.greenroofs.com)

Voľba vegetácie na zelenú strechu a spôsob jej ozelenenia je dôležitý z hľadiska výberu typu substrátu a zvolenia jeho správnej výšky. Taktiež je dôležité zohľadniť aj geografickú lokalitu, kde sa zelená strecha bude realizovať.

Keďže cca 80-90% zelených striech tvoria extenzívne strechy, povenujem sa nateraz len zakladaniu vegetačných striech z rozchodníkov (sedum). Tie je možné založiť rezkami, sadenicami alebo hotovými kobercami. Koberce sú investičné náročnejšie, ale požadovaný estetický aj energetický efekt je ihneď. Naopak, rezky sú náročnejšie na založenie (z hľadiska klimatických podmienok, starostlivosti a ročného obdobia). Sú to pokosené rozchodníky, ktoré sa samé zakorenia. Sadenice sú predpestované rastlinky, ktoré pokryjú strechu za 1,5 až 2 roky. Ak nie je nutné dosiahnuť okamžitý efekt, sú cenovo zaujímavým riešením.

🌱 Tip: sadenice sú pomer cena / výkon zlatou strednou cestou

Realizácia zelenej strechy podľa štandardov

Všetky potrebné informácie, ako technicky urobiť všetko správne, je možné nájsť v Štandardoch pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech, alebo prihlásiť sa na školenie. Tieto štandardy vychádzajú z nemeckých štandardov a sú rokmi preverené.

Vo finále, ako kvalitne sa podarí zrealizovať zelenú strechu, závisí aj na výbere dodávateľa. Preto treba dbať najmä na dobré referencie realizátorov a trvať na používaní certifikovaných materiálov, vhodných pre vegetačné strechy. Tie je možné objednať si aj cez náš dopytový formulár (na eshope pracujeme).

Zastávka autobusov v Utrechte, Holandsko

Foto: zastávka autobusov v Utrechte, Holandsko (www.thisiscolossal.com)

Čerpanie dotácií pre zelené strechy

Dotácie bude možné čerpať od roku 2022. Ten čas je vhodné využiť na vytipovanie vhodných objektov, konzultácie a prípravu projektov pre vegetačné strechy. Aktuálne otvorené výzvy budeme priebežne monitorovať a zverejňovať na našom webe.

Verejné obstarávanie pre zelené strechy

Tu by som spomenul niekoľko tipov, ktoré by obce a mestá mali zvážiť pri verejnom obstarávaní:

 • Presná špecifikácia parametrov zelenej strechy

Na to, aby boli cenové ponuky porovnateľné je potrebné definovať objemy materiálov aj s rezervami na prekrytia a stratné. Necenenie jednou položkou „zelená strecha“ je nevhodné. Je to, ako by ste si obstarávali auto, bez zadania výbavy. Rozpočtári v 99% prípadov nevedia definovať presné súvrstvia a objemy. Preto je vhodné odkonzultovať výkaz výmer s odborníkom na zelené strechy, ktorý má reálne skúsenosti.

 • Využitie Štandardov pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech

Tieto štandardy má k dispozícii Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Obsahujú know-how, ako správne navrhnúť rôzne typy zelených striech. Je vhodnou pomôckou pre architektov, projektantov a realizátorov vegetačných striech, ako aj pre obstarávateľov. V Čechách je podmienkou získania dotácie „Nová zelená úsporám“ práve realizácia na základe štandardov pre zelené strechy akceptovaná Ministerstvom životného prostredia ČR.

 • Ak je to možné, obstarávať realizátora zelenej strechy samostatne

V prípade, že samospráva nechá výber realizátora zelenej strechy na generálneho dodávateľa, môže to dopadnúť, ako väčšina obstarávaní. Výsledkom je častokrát najnižšia cena, ktorá zväčša odzrkadľuje aj kvalitu dodávateľa. A tak sa môže stať, že zelenú strechu realizujú elektrikári, hydroizolatéri, alebo „náhodní okoloidúci“, ktorí to už niekde videli, ako sa zelená strecha robí. Myslite pri tomto postupe na výsledok a zvážte riziká z toho plynúce. Viac práce s výberom za to stojí.

 • Nevyberať len na základe najnižšej ceny, ale zvážiť aj referencie

Spoločnosti, ktoré majú skúsenosti so zelenými strechami sú združené v Asociácii pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. Pri obstarávaní je vhodné vyžadovať referencie o zrealizovaných projektoch.

 • Neurčiť pri výbere materiálov konkrétneho výrobcu

Existuje niekoľko kvalitných výrobcov materiálov pre vegetačné strechy. Títo majú svoje produkty certifikované pre zelené strechy. Ak je splnená táto požiadavka, stačí potom definovať len parametre pre danú zelenú strechu a materiály. Avšak, ak uvediete pri výrobku konkrétneho výrobcu, zásadnejšie eliminujete cenovú súťaž. Naprieč rôznymi výrobcami materiálov je možné získať väčšiu konkurenciu.

 • Pokiaľ to statika umožňuje, preferovať prírodné riešenia a používať primárne substrát

Zelené strechy by mali byť v prvom rade zelené. V praxi to znamená používať čo najviac prírodných materiálov. Preto, keď je substrát nahrádzaný inými materiálmi (napr. minerálne vlny, hydrofilné geotextílie), nie je to ideálne riešenie. Navyše substrát je pre rastliny najprirodzenejšie prostredie pre rast a nie alternatívny náhrady, ktoré navyše neobsahujú žiadne živiny. Tieto alternatívne materiály doporučujem používať v prípade slabšej statiky, alebo v špecifickým prípadoch.

 • Zabezpečovacie nástroje pre samosprávu

Tesne pred samotnou realizáciou zelenej strechy je dobré vyžadovať skúšku tesnosti hydroizolácie. Ak by v budúcnosti strecha zatekala, je jednoduchšie určiť zodpovednosť za hľadanie a odstránenie vady (pozor, môžu byť aj systémové chyby, za ktoré realizátor nemôže niesť zodpovednosť). Na túto skúšku treba vyčleniť rozpočtovú položku.

Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám je vhodné vyžadovať od realizačných spoločností. Ak by došlo ku škode, samospráva bude mať istotu, že spôsobené škody budú hradené z poistenia.

Záručná doba je otázkou na diskusiu. Stretol som sa so záručnou dobou na zelenú strechu v dĺžke 66 mesiacov. To je podľa mňa neprimerané povahe diela, aké sa realizuje. Ale právnici budú mať na to pravdepodobne iný názor. Sedliackym rozumom – ak je zelená strecha zhotovená nesprávne, väčšinou sa to prejaví v relatívne krátkom období a to tým, že buď vyschne, neodteká voda, resp. iné zjavné vady. Na tieto vady nevidím racionálne stanovovať záručnú dobu dlhšiu, ako jeden až dva roky. V rámci tejto doby by sa malo prejaviť aj prípadné zatekanie.

🌱 Tip: Štandardy pre zelené strechy a kvalitná realizačná firma sú základ úspechu

Verím, že sa podarí pripraviť kvalitné projekty zelenej infraštruktúry a pomôžu tak zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy. Vnímajme to ako príležitosť.

Buďte spolu s nami súčasťou pozitívnej zmeny klímy. 🌍

Braňo Siklienka

Autor je predsedom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Chcete cenovú ponuku?