ako eko RTVS

RTVS: Zelené strechy pre odolnejšie mestá (video)

11.11.2020 Reportáž RTVS o benefitoch zelených striech na malých aj veľkých stavbách ako aj pohľad na súčasnú legislatívu, možnosti financovania a príležítosti do budúcna. Ďakujeme reportérke Marte Rajkovej a sme radi že aj vstupy Sky Gardens nájdete v reportáži ZAOSTRENÉ: EKO NA TO na RTVS.

Tepelné ostrovy v zastavaných územiach, prívalové dažde a nepriepustné povrchy sú dnes pálčivými problémami, ktoré riešia samosprávy mnohých miest a obcí. Dažďová voda odteká kanalizáciou preč, čo ešte viac znásobuje efekt prehrievania miest. 

Zelené strechy sú jedným z adaptačných opatrení Európskej únie na zmiernenie dopadov zhoršujúcej sa zmeny klímy. Ako Slovensko využíva benefity zelených striech? Viac sa dozviete v reporáži RTVS.

VIDEO:

„V súčasnej legislatíve je téma adaptácie na zmenu klímy nedostatočne zohľadnená.“ RICHARD PAKSI, analytik (OZ Budovy pre Budúcnosť):

„Investičná náročnosť [je] veľmi vysoká. momentálne však u nás … nebadáme nijakú podporu zo strany štátu, hlavne v smere k súkromným osobám Nevieme o tom, že by fungoval nejaký systém podpory.“BARBARA DUREC, projektová manažérka (IMMO Project Management):

 

„Až 30 percent z peňazí má byť vyčlenených na zelené témy. Momentálne pri eurofondoch prebieha národná konzultácia, otvorili sme celý proces, aby sa na ňom mohla zúčastniť aj odborná verejnosť, aj laická verejnosť.“ MINISTERKA VERONIKA REMIŠOVÁ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Máte ďalšie otázky o zelených strechách? Radi vám na ne odpovieme Sky Gardens KONTAKT.

11.11.2020 Reportáž RTVS o benefitoch zelených striech na malých aj veľkých stavbách ako aj pohľad na súčasnú legislatívu, možnosti financovania a príležítosti do budúcna. Ďakujeme reportérke Marte Rajkovej a sme radi že aj vstupy Sky Gardens nájdete v reportáži ZAOSTRENÉ: EKO NA TO na RTVS.

Tepelné ostrovy v zastavaných územiach, prívalové dažde a nepriepustné povrchy sú dnes pálčivými problémami, ktoré riešia samosprávy mnohých miest a obcí. Dažďová voda odteká kanalizáciou preč, čo ešte viac znásobuje efekt prehrievania miest. 

Zelené strechy sú jedným z adaptačných opatrení Európskej únie na zmiernenie dopadov zhoršujúcej sa zmeny klímy. Ako Slovensko využíva benefity zelených striech? Viac sa dozviete v reporáži RTVS.

VIDEO:

„V súčasnej legislatíve je téma adaptácie na zmenu klímy nedostatočne zohľadnená.“ RICHARD PAKSI, analytik (OZ Budovy pre Budúcnosť):

„Investičná náročnosť [je] veľmi vysoká. momentálne však u nás … nebadáme nijakú podporu zo strany štátu, hlavne v smere k súkromným osobám Nevieme o tom, že by fungoval nejaký systém podpory.“BARBARA DUREC, projektová manažérka (IMMO Project Management):

 

„Až 30 percent z peňazí má byť vyčlenených na zelené témy. Momentálne pri eurofondoch prebieha národná konzultácia, otvorili sme celý proces, aby sa na ňom mohla zúčastniť aj odborná verejnosť, aj laická verejnosť.“ MINISTERKA VERONIKA REMIŠOVÁ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Máte ďalšie otázky o zelených strechách? Radi vám na ne odpovieme Sky Gardens KONTAKT.

Chcete cenovú ponuku?