ZELENŠIE MESTÁ, SPOKOJNEJŠÍ ĽUDIA

Rozhovory Choices: Podcast na tému ZELENŠIE MESTÁ, SPOKOJNEJŠÍ ĽUDIA

Diskusia s Ivanom Ježíkom v podcaste Rozhovory Choices o tom, ako môžeme prírode kompenzovať to, čo jej svojou činnosťou berieme a o adaptačných opatreniach, ktoré môžu spraviť mestá odolnejšími. V rozhovore sa dozviete o environmentálnych prínosoch zelene v mestách, ale aj to, aké sú sociálne, zdravotné a ekonomické benefity zelených striech. Rozprával som aj o Asociácii pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, ktorej cieľom je rozširovať povedomie o zelených strechách. Aká budúcnosť čaká zelené strechy na Slovensku ? Počúvajte 🙂

Celý rozhovor si môžete vypočuť na Youtube Rozhovory Choices alebo spustite tu:

Foto: Renáta Černayová

S adaptáciou miest na zmenu klímy treba začať čo najskôr. Je potrebné začať konať, pretože merania ukazujú zrýchlený trend prehrievania miest.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Diskusia s Ivanom Ježíkom v podcaste Rozhovory Choices o tom, ako môžeme prírode kompenzovať to, čo jej svojou činnosťou berieme a o adaptačných opatreniach, ktoré môžu spraviť mestá odolnejšími. V rozhovore sa dozviete o environmentálnych prínosoch zelene v mestách, ale aj to, aké sú sociálne, zdravotné a ekonomické benefity zelených striech. Rozprával som aj o Asociácii pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, ktorej cieľom je rozširovať povedomie o zelených strechách. Aká budúcnosť čaká zelené strechy na Slovensku ? Počúvajte 🙂

Celý rozhovor si môžete vypočuť na Youtube Rozhovory Choices alebo spustite tu:

Foto: Renáta Černayová

S adaptáciou miest na zmenu klímy treba začať čo najskôr. Je potrebné začať konať, pretože merania ukazujú zrýchlený trend prehrievania miest.

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Chcete cenovú ponuku?