Branislav Siklienka - zelena-strecha.sk

Rozhovor v magazíne 40plus o zelených strechách. Ako založiť zelenú strechu a získať dotácie ?

Posledné roky ukazujú zvýšený dopyt po vegetačných strechách. S uvedomením si negatívnych dopadov zmeny klímy a tiež potreby ozeleňovať budovy sa zelená infraštruktúra stáva prirodzenou súčasťou stavieb. Rastie potreba zadržiavania vody v krajine a vegetačné strechy túto funkciu plnia. O zelených strechách, o tom, ako založiť zelenú strechu a získať dotácie, sme sa rozprávali s pani Martinou Valachovou z redakcie MAGAZIN40plus.

Zelené strechy mnohí začali vnímať až v posledných rokoch. Záujem o vegetačné strechy sa neustále zvyšuje. Avšak v porovnaní s európskymi krajinami sme na chvoste. Prečo?

Na Slovensku je segment zelených striech ovplyvnený niekoľkými faktormi. V prvom rade to je nízke povedomie o benefitoch zelených striech, vyššie investičné náklady, slabá podpora vegetačných striech zo strany samospráv a štátnych inštitúcií. Na Slovensku sa inštaluje, podľa môjho odhadu, niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových ročne. Pre porovnanie, v roku 2020 v Česku pribudlo zhruba 300 tisíc m², v Rakúsku 1 milión m² a v Nemecku 7 miliónov m² zelených striech.

Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach magazínu 40plus.

Dozviete sa zaujímavé informácie o prínose zelených striech pre mestá a jednotlivcov. Čo by ste mali urobiť a čomu sa vyvarovať ak máte záujem o zelenú strechu? Chceli by ste získať dotáciu na zelenú strechu? Kto a kedy môže čerpať dotácie na zelené strechy z Plánu obnovy? 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Posledné roky ukazujú zvýšený dopyt po vegetačných strechách. S uvedomením si negatívnych dopadov zmeny klímy a tiež potreby ozeleňovať budovy sa zelená infraštruktúra stáva prirodzenou súčasťou stavieb. Rastie potreba zadržiavania vody v krajine a vegetačné strechy túto funkciu plnia. O zelených strechách, o tom, ako založiť zelenú strechu a získať dotácie, sme sa rozprávali s pani Martinou Valachovou z redakcie MAGAZIN40plus.

Zelené strechy mnohí začali vnímať až v posledných rokoch. Záujem o vegetačné strechy sa neustále zvyšuje. Avšak v porovnaní s európskymi krajinami sme na chvoste. Prečo?

Na Slovensku je segment zelených striech ovplyvnený niekoľkými faktormi. V prvom rade to je nízke povedomie o benefitoch zelených striech, vyššie investičné náklady, slabá podpora vegetačných striech zo strany samospráv a štátnych inštitúcií. Na Slovensku sa inštaluje, podľa môjho odhadu, niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových ročne. Pre porovnanie, v roku 2020 v Česku pribudlo zhruba 300 tisíc m², v Rakúsku 1 milión m² a v Nemecku 7 miliónov m² zelených striech.

Celý rozhovor si môžete prečítať na stránkach magazínu 40plus.

Dozviete sa zaujímavé informácie o prínose zelených striech pre mestá a jednotlivcov. Čo by ste mali urobiť a čomu sa vyvarovať ak máte záujem o zelenú strechu? Chceli by ste získať dotáciu na zelenú strechu? Kto a kedy môže čerpať dotácie na zelené strechy z Plánu obnovy? 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Chcete cenovú ponuku?