Seminar_vegetacne_strechy_sky_gardens_eurostav

Pozvánka na školenie: Zelené strechy – navrhovanie, realizácia, údržba

Pod záštitou vydavateľstva Eurostav sme pre vás pripravili online školenie/webinár Zelené strechy – navrhovanie, realizácia, údržba. Na webinár by sme radi pozvali našich partnerov z radov architektov, developerov, stavebníkov, zástupcov miest a obcí,  prípadne iných investorov a odbornú verejnosť.      Termín: 28. 10. 2020 Čas: 9.00 – 13.00 hod. Miesto: Školenie prebehne formou online vysielania. Zároveň máte možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. Cieľ školenia: Dnes sú zelené strechy súčasťou najmä väčších developerských projektov, či už nákupných centier alebo bytových domov. Do budúcnosti sa očakáva, že podiel zelených striech bude narastať najmä z dôvodu záväzku SR zmierňovať dopady meniacej sa klímy a podpore EÚ, tzv. „Green Deal“. Preto je dôležité, aby pri navrhovaní a realizácií zelených striech boli dodržiavané štandardy a zelené strechy dlhodobo fungovali a plnili svoj účel. Na zelené strechy je dobré pozerať ako na investíciu, nie ako náklad. Pomocou tohto riešenia dokážeme prírode vrátiť to, čo sme jej vzali a zmiernime dopady našej činnosti. Vegetačné strechy majú mnoho benefitov pre jednotlivcov a spoločnosť, ako napríklad:
 • ✔️ predlžujú životnosť hydroizolácie
 • ✔️ znižujú interiérovú teplotu
 • ✔️ ochladzujú okolité prostredie
 • ✔️ zadržiavajú dažďovú vodu
 • ✔️ zvyšujú biodiverzitu, ktorá v našich mestách ubúda
 • ✔️ čistia ovzdušie
 • ✔️ vytvárajú priestor na relax alebo nový pobytový priestor
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o zelených strechách, o ich navrhovaní a realizácií podľa medzinárodných štandardov FLL, webinár vám poskytne potrebné informácie. Cieľom webinára je teda uviesť vás do problematiky zelených striech, pričom súčasťou diskutovaných tém bude klasifikácia zelených striech, technické požiadavky na ich realizáciu a údržbu a výhody zelených miest pre spoločnosť ako aj jednotlivca. Pre koho je školenie určené: Webinár je určený pre odbornú verejnosť – architektov, stavebníkov, developerov, realizátorov zelených striech a zástupcovia miest a obcí a bytových spoločenstiev. Hlavné body programu:
 • ✔️ Úvod do problematiky vegetačných striech
 • ✔️ Štandardy pre vegetačné strechy
 • ✔️ Funkcie a výhody vegetačných striech
 • ✔️ Typy vegetačných striech
 • ✔️ Skladba vegetačných striech
 • ✔️ Požiadavky na strešné konštrukcie
 • ✔️ Realizácia vegetačných striech
 • ✔️ Chyby pri realizácii
 • ✔️ Vegetácia pre jednotlivé typy striech
 • ✔️ Údržba vegetačných striech
 • ✔️ Zavlažovanie vegetačných striech
 • ✔️ Fotovoltaické systémy na zelených strechách
 • ♻️ Príklady realizácií zelených striech
 •       Diskusia
Lektor:  Ing. Branislav Siklienka – Zelené strechy sa stali jeho poslaním a prostredníctvom nich sa snaží prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok. Absolvoval niekoľko seminárov, školení a medzinárodných konferencií na tému zelených striech, zelených fasád a ostatných zelených opatrení. Vegetačným strechám sa venuje niekoľko rokov a snaží sa povedomie o ich prínosoch šíriť v odborných a tiež laických kruhoch. Doplňujúce informácie: Technické pokyny a inštrukcie na pripojenie k online vysielaniu Vám zašleme najneskôr 2 dni pred konaním školenia. Po skončení školenia získa každý uchádzač certifikát o jeho absolvovaní. Cena: 149 € bez dph  Akciová cena 134 € bez DPH platí do 16. 10. 2020
Pod záštitou vydavateľstva Eurostav sme pre vás pripravili online školenie/webinár Zelené strechy – navrhovanie, realizácia, údržba. Na webinár by sme radi pozvali našich partnerov z radov architektov, developerov, stavebníkov, zástupcov miest a obcí,  prípadne iných investorov a odbornú verejnosť.      Termín: 28. 10. 2020 Čas: 9.00 – 13.00 hod. Miesto: Školenie prebehne formou online vysielania. Zároveň máte možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. Cieľ školenia: Dnes sú zelené strechy súčasťou najmä väčších developerských projektov, či už nákupných centier alebo bytových domov. Do budúcnosti sa očakáva, že podiel zelených striech bude narastať najmä z dôvodu záväzku SR zmierňovať dopady meniacej sa klímy a podpore EÚ, tzv. „Green Deal“. Preto je dôležité, aby pri navrhovaní a realizácií zelených striech boli dodržiavané štandardy a zelené strechy dlhodobo fungovali a plnili svoj účel. Na zelené strechy je dobré pozerať ako na investíciu, nie ako náklad. Pomocou tohto riešenia dokážeme prírode vrátiť to, čo sme jej vzali a zmiernime dopady našej činnosti. Vegetačné strechy majú mnoho benefitov pre jednotlivcov a spoločnosť, ako napríklad:
 • ✔️ predlžujú životnosť hydroizolácie
 • ✔️ znižujú interiérovú teplotu
 • ✔️ ochladzujú okolité prostredie
 • ✔️ zadržiavajú dažďovú vodu
 • ✔️ zvyšujú biodiverzitu, ktorá v našich mestách ubúda
 • ✔️ čistia ovzdušie
 • ✔️ vytvárajú priestor na relax alebo nový pobytový priestor
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o zelených strechách, o ich navrhovaní a realizácií podľa medzinárodných štandardov FLL, webinár vám poskytne potrebné informácie. Cieľom webinára je teda uviesť vás do problematiky zelených striech, pričom súčasťou diskutovaných tém bude klasifikácia zelených striech, technické požiadavky na ich realizáciu a údržbu a výhody zelených miest pre spoločnosť ako aj jednotlivca. Pre koho je školenie určené: Webinár je určený pre odbornú verejnosť – architektov, stavebníkov, developerov, realizátorov zelených striech a zástupcovia miest a obcí a bytových spoločenstiev. Hlavné body programu:
 • ✔️ Úvod do problematiky vegetačných striech
 • ✔️ Štandardy pre vegetačné strechy
 • ✔️ Funkcie a výhody vegetačných striech
 • ✔️ Typy vegetačných striech
 • ✔️ Skladba vegetačných striech
 • ✔️ Požiadavky na strešné konštrukcie
 • ✔️ Realizácia vegetačných striech
 • ✔️ Chyby pri realizácii
 • ✔️ Vegetácia pre jednotlivé typy striech
 • ✔️ Údržba vegetačných striech
 • ✔️ Zavlažovanie vegetačných striech
 • ✔️ Fotovoltaické systémy na zelených strechách
 • ♻️ Príklady realizácií zelených striech
 •       Diskusia
Lektor:  Ing. Branislav Siklienka – Zelené strechy sa stali jeho poslaním a prostredníctvom nich sa snaží prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok. Absolvoval niekoľko seminárov, školení a medzinárodných konferencií na tému zelených striech, zelených fasád a ostatných zelených opatrení. Vegetačným strechám sa venuje niekoľko rokov a snaží sa povedomie o ich prínosoch šíriť v odborných a tiež laických kruhoch. Doplňujúce informácie: Technické pokyny a inštrukcie na pripojenie k online vysielaniu Vám zašleme najneskôr 2 dni pred konaním školenia. Po skončení školenia získa každý uchádzač certifikát o jeho absolvovaní. Cena: 149 € bez dph  Akciová cena 134 € bez DPH platí do 16. 10. 2020

Chcete cenovú ponuku?