Branislav Siklienka

PODCAST: Zelené strechy – Múdry obed v kníhkupectve Martinus

O zelených strechách som rozprával s Ankou Porubcovou v rámci “múdreho obedu”, ktorý je určený pre zamestnancov kníhkupectva Martinus. Dozviete sa zaujímavé informácie o vegetačných strechách, ich uplatnení v mestách a aké výhody z toho môžu mať jednotlivci. Chceli by ste získať dotáciu na zelenú strechu? Čo Slovensko čaká v oblasti podpory zelených striech? Počúvajte 🙂

Rozprával som aj o Asociácii pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, ktorej cieľom je rozširovať povedomie o zelených strechách a ich benefitoch a poskytovať odborné informácie pre architektov, projektantov, samosprávy a developerov.

Podcast bol nahratý v spolupráci s kníhkupectvom Martinus, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Celý rozhovor si môžete vypočuť na Youtube alebo spustite tu:

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

O zelených strechách som rozprával s Ankou Porubcovou v rámci “múdreho obedu”, ktorý je určený pre zamestnancov kníhkupectva Martinus. Dozviete sa zaujímavé informácie o vegetačných strechách, ich uplatnení v mestách a aké výhody z toho môžu mať jednotlivci. Chceli by ste získať dotáciu na zelenú strechu? Čo Slovensko čaká v oblasti podpory zelených striech? Počúvajte 🙂

Rozprával som aj o Asociácii pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, ktorej cieľom je rozširovať povedomie o zelených strechách a ich benefitoch a poskytovať odborné informácie pre architektov, projektantov, samosprávy a developerov.

Podcast bol nahratý v spolupráci s kníhkupectvom Martinus, za čo veľmi pekne ďakujeme.

Celý rozhovor si môžete vypočuť na Youtube alebo spustite tu:

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Chcete cenovú ponuku?