Vyhody zelenej strechy

Cena zelenej strechy sa vám vráti. Výhody zelenej strechy v skratke.

Zelenú strechu ešte stále mnoho ľudí berie, ako estetickú záležitosť. Niektorí si predstavujú len trávu na streche a s tým spojenú otázku – ako to budem kosiť? Vedeli ste, že na zelenú strechu môžete dostať aj dotácie a tak si znížiť jej cenu? 

Vegetačná strecha na rodinnom dome môže mať rôzne podoby – tzv. intenzívna zelená strecha, na ktorej sú rôzne stromy, kríky, trvalky a trávy. Alebo extenzívna zelená strecha, ktorá je takmer bezúdržbovú a môžu byť na nej vysadené rozchodníky, trávy alebo machy.

zelená strecha - úspory

Návratnosť zelenej strechy

Na zelené strechy je dobré pozerať ako na investíciu, nie ako náklad. Investícia do budúcnosti pre vás aj vaše deti. Pomocou tohto riešenia dokážeme prírode vrátiť to čo sme jej vzali a zmiernime dopady našej činnosti na jej fungovanie. Je to krok k tomu, aby sme opäť vrátili klímu do normálu.
Nemusíte však čakať roky, aby sa vám peniaze vrátili. Väčšinu výhod vegetačnej strechy, pocítite hneď, ako si ju necháte zrealizovať. Výhod je množstvo a príjemnejšia klíma je len jednou z nich. Tu sú ďalšie:

Vegetacna-strecha-v-Bratislave

Zelená strecha predlžuje životnosť hydroizolácie

Ak je na streche inštalovaná vegetačná strecha, tá dokáže samotnú hydroizoláciu ochrániť pred degradáciou v dôsledku pôsobenia UV žiarenia a kolísania teplôt. To predĺži životnosť hydroizolácie minimálne o dvojnásobok. Takto si vieme do budúcnosti znížiť investície na jej výmenu alebo rekonštrukciu.

Zelená strecha znižuje interiérovú teplotu

Zelená strecha v zime zadržiava chlad a v lete chráni pred horúčavami. Tento benefit poznáte hneď, ako bude strecha nainštalovaná. Počas horúceho leta budete mať v dome o 2 až 4 stupne chladnejšie, ako pri klasickej streche a to bez použitia klimatizácie. Cez leto, využívaním prírodného ochladzovania, nie je nutné vo vyššej miere púšťať klimatizáciu, čím sa znížia náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť až 70% ( v závislosti od konkrétnej stavby).
Naopak, v zimnom období, zabraňuje zelená strecha stratám tepla z vášho domu.

Ochladzovanie okolitého prostredia

Klasická strecha sa môže v lete rozpáliť až na teplotu 80 stupňov. Zelená strecha si vďaka rastlinám udržuje teplotu okolo 30 stupňov. Vzniká tak možný teplotný rozdiel až neuveriteľných 50 stupňov. To prispieva k vzniku tepelných ostrovov v mestách a následne ich prehrievaniu. Dôležitým faktorom zelenej strechy je vyparovanie vody z rastlín (evapotranspirácia), čím ochladzujú okolité prostredie.  Týmto spôsobom dokáže ozelenená strecha ochladiť okolité prostredie až o 3 stupne a vytvoriť tak príjemnejšiu klímu v obytných zónach.

Zelená strecha zadržiava dažďovú vodu

Zelené strechy dokážu zachytiť 30 až 90 % zrážkovej vody. Voda do nich jednoducho vsiakne, udrží sa v streche a časť vody sa následne odparovaním vráti do atmosféry. V dnešnej dobe je to nesmierne dôležité, keď sa krajina vysušuje a väčšina dažďovej vody tak nezmyselne odteká kanalizáciou preč. Je to prospešné aj obciach alebo mestách, ktoré majú problémy so záplavami, alebo nedostatočne vybudovanú kanalizačnú kapacitu. Pokiaľ je to vo vašej obci umožnené, môžete usporiť za odvod zrážkovej vody do kanalizácie.

Rozchodnik-ochladzovanie

Zvýšenie biodiverzity, ktorá v našich mestách ubúda

Zelenou strechou vytvoríte malý raj aj pre užitočné tvory. Vaša strecha poskytne domov a útočisko pre vtáky, motýle, včely a ďalší hmyz, dôležitý pre opeľovanie rastlín. V betónovej džungli našich miest je to veľmi dôležitý priestor.

Čistejšie ovzdušie vďaka zelenej streche

Jednou z najväčších výhod zelenej strechy je, že zlepšuje kvalitu ovzdušia. Rastliny na nej totiž zachytávajú prach a škodliviny. Výrazne tiež znížia koncentráciu CO2. 1m2 zelenej strechy dokáže znížiť koncentráciu CO2 ročne až o 5kg/m2. Navyše, vďaka zníženej spotrebe energie má zelená strecha ďalší vplyv na zníženie koncentrácie CO2 v ovzduší, a to až o 3,2 kg ročne. Prašnosť z okolia dokáže zelená vegetačná strecha zredukovať o 0,2 kg/m2 ročne. 

Priestor na relax, či nový pobytový priestor

O tom, aká je zelená farba dôležitá pre psychiku sa presvedčíte hneď, ako budete môcť zelenú strechu naplno využívať. Vytvorte si doma malú zelenú oázu a doprajte si oddych v zdravom prostredí. Alebo si pestujte zdravé potraviny priamo na streche vášho vlastného domu. Ak máte strechu na nehnuteľnosti, kde sú kancelárie, môžete zamestnancom dopriať pauzu v kreatívnom zelenom prostredí.

Zvýšenie hodnoty budovy 

Budovy so zelenými strechami sú na pohľad krajšie. Majú pozitívny psychologický efekt, dobre vyzerajú, cez leto aj krásne voňajú a keďže je na nich vždy živo, šíria pozitívnu energiu. Hodnotu budovy vám samozrejme zdvihnú aj tým, že zelené strechy šetria energie a nezaťažujú životné prostredie.

Cena zelenej strechy

Cena zelenej strechy

Cena zelenej strechy je závislá od typu vegetačnej strechy, jej náročnosti na realizáciu a mieste realizácie. Každý projekt zelenej strechy sa posudzuje individuálne – či ide o plochú alebo šikmú strechu, aká je statika, či kvalita hydroizolácie. Tie najjednoduchšie zelené strechy sa dajú zrealizovať zhruba od 30 EUR na m2. Ak ste vo fáze plánovania stavby domu, alebo máte už hotovú strechu a potrebujete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám.

Zelenú strechu ešte stále mnoho ľudí berie, ako estetickú záležitosť. Niektorí si predstavujú len trávu na streche a s tým spojenú otázku – ako to budem kosiť? Vedeli ste, že na zelenú strechu môžete dostať aj dotácie a tak si znížiť jej cenu? 

Vegetačná strecha na rodinnom dome môže mať rôzne podoby – tzv. intenzívna zelená strecha, na ktorej sú rôzne stromy, kríky, trvalky a trávy. Alebo extenzívna zelená strecha, ktorá je takmer bezúdržbovú a môžu byť na nej vysadené rozchodníky, trávy alebo machy.

zelená strecha - úspory

Návratnosť zelenej strechy

Na zelené strechy je dobré pozerať ako na investíciu, nie ako náklad. Investícia do budúcnosti pre vás aj vaše deti. Pomocou tohto riešenia dokážeme prírode vrátiť to čo sme jej vzali a zmiernime dopady našej činnosti na jej fungovanie. Je to krok k tomu, aby sme opäť vrátili klímu do normálu.
Nemusíte však čakať roky, aby sa vám peniaze vrátili. Väčšinu výhod vegetačnej strechy, pocítite hneď, ako si ju necháte zrealizovať. Výhod je množstvo a príjemnejšia klíma je len jednou z nich. Tu sú ďalšie:

Vegetacna-strecha-v-Bratislave

Zelená strecha predlžuje životnosť hydroizolácie

Ak je na streche inštalovaná vegetačná strecha, tá dokáže samotnú hydroizoláciu ochrániť pred degradáciou v dôsledku pôsobenia UV žiarenia a kolísania teplôt. To predĺži životnosť hydroizolácie minimálne o dvojnásobok. Takto si vieme do budúcnosti znížiť investície na jej výmenu alebo rekonštrukciu.

Zelená strecha znižuje interiérovú teplotu

Zelená strecha v zime zadržiava chlad a v lete chráni pred horúčavami. Tento benefit poznáte hneď, ako bude strecha nainštalovaná. Počas horúceho leta budete mať v dome o 2 až 4 stupne chladnejšie, ako pri klasickej streche a to bez použitia klimatizácie. Cez leto, využívaním prírodného ochladzovania, nie je nutné vo vyššej miere púšťať klimatizáciu, čím sa znížia náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť až 70% ( v závislosti od konkrétnej stavby).
Naopak, v zimnom období, zabraňuje zelená strecha stratám tepla z vášho domu.

Ochladzovanie okolitého prostredia

Klasická strecha sa môže v lete rozpáliť až na teplotu 80 stupňov. Zelená strecha si vďaka rastlinám udržuje teplotu okolo 30 stupňov. Vzniká tak možný teplotný rozdiel až neuveriteľných 50 stupňov. To prispieva k vzniku tepelných ostrovov v mestách a následne ich prehrievaniu. Dôležitým faktorom zelenej strechy je vyparovanie vody z rastlín (evapotranspirácia), čím ochladzujú okolité prostredie.  Týmto spôsobom dokáže ozelenená strecha ochladiť okolité prostredie až o 3 stupne a vytvoriť tak príjemnejšiu klímu v obytných zónach.

Zelená strecha zadržiava dažďovú vodu

Zelené strechy dokážu zachytiť 30 až 90 % zrážkovej vody. Voda do nich jednoducho vsiakne, udrží sa v streche a časť vody sa následne odparovaním vráti do atmosféry. V dnešnej dobe je to nesmierne dôležité, keď sa krajina vysušuje a väčšina dažďovej vody tak nezmyselne odteká kanalizáciou preč. Je to prospešné aj obciach alebo mestách, ktoré majú problémy so záplavami, alebo nedostatočne vybudovanú kanalizačnú kapacitu. Pokiaľ je to vo vašej obci umožnené, môžete usporiť za odvod zrážkovej vody do kanalizácie.

Rozchodnik-ochladzovanie

Zvýšenie biodiverzity, ktorá v našich mestách ubúda

Zelenou strechou vytvoríte malý raj aj pre užitočné tvory. Vaša strecha poskytne domov a útočisko pre vtáky, motýle, včely a ďalší hmyz, dôležitý pre opeľovanie rastlín. V betónovej džungli našich miest je to veľmi dôležitý priestor.

Čistejšie ovzdušie vďaka zelenej streche

Jednou z najväčších výhod zelenej strechy je, že zlepšuje kvalitu ovzdušia. Rastliny na nej totiž zachytávajú prach a škodliviny. Výrazne tiež znížia koncentráciu CO2. 1m2 zelenej strechy dokáže znížiť koncentráciu CO2 ročne až o 5kg/m2. Navyše, vďaka zníženej spotrebe energie má zelená strecha ďalší vplyv na zníženie koncentrácie CO2 v ovzduší, a to až o 3,2 kg ročne. Prašnosť z okolia dokáže zelená vegetačná strecha zredukovať o 0,2 kg/m2 ročne. 

Priestor na relax, či nový pobytový priestor

O tom, aká je zelená farba dôležitá pre psychiku sa presvedčíte hneď, ako budete môcť zelenú strechu naplno využívať. Vytvorte si doma malú zelenú oázu a doprajte si oddych v zdravom prostredí. Alebo si pestujte zdravé potraviny priamo na streche vášho vlastného domu. Ak máte strechu na nehnuteľnosti, kde sú kancelárie, môžete zamestnancom dopriať pauzu v kreatívnom zelenom prostredí.

Zvýšenie hodnoty budovy 

Budovy so zelenými strechami sú na pohľad krajšie. Majú pozitívny psychologický efekt, dobre vyzerajú, cez leto aj krásne voňajú a keďže je na nich vždy živo, šíria pozitívnu energiu. Hodnotu budovy vám samozrejme zdvihnú aj tým, že zelené strechy šetria energie a nezaťažujú životné prostredie.

Cena zelenej strechy

Cena zelenej strechy

Cena zelenej strechy je závislá od typu vegetačnej strechy, jej náročnosti na realizáciu a mieste realizácie. Každý projekt zelenej strechy sa posudzuje individuálne – či ide o plochú alebo šikmú strechu, aká je statika, či kvalita hydroizolácie. Tie najjednoduchšie zelené strechy sa dajú zrealizovať zhruba od 30 EUR na m2. Ak ste vo fáze plánovania stavby domu, alebo máte už hotovú strechu a potrebujete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám.

Chcete cenovú ponuku?