Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách.

Aktuality.sk: Podcast o zelených strechách

Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády, či dažďové záhrady pomáhajú robiť naše mestá obývateľnejšími.

Pre aktuality.sk a nehnutelnosti.sk ma vyspovedala Zuzana Majerčíková. Rozhovor si môžete vypočuť v podcaste portálu Nehnutelnosti.sk alebo na Podcasty Aktuality.sk – Vypestujte si na streche zeleninu a ovocie. A navyše pomôžete aj našej klíme. Ďakujem za pozvanie.

Oprava v podcaste: “Od roku 1970 vymrelo 70% voľne žijúcich živočíchov” (nie druhov). 🙂

 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Toto leto nám ukazuje, aké dôležité je adaptovať našu krajinu na zmenené klimatické podmienky. Opatrenia, akými sú zelené strechy, zelené fasády, či dažďové záhrady pomáhajú robiť naše mestá obývateľnejšími.

Pre aktuality.sk a nehnutelnosti.sk ma vyspovedala Zuzana Majerčíková. Rozhovor si môžete vypočuť v podcaste portálu Nehnutelnosti.sk alebo na Podcasty Aktuality.sk – Vypestujte si na streche zeleninu a ovocie. A navyše pomôžete aj našej klíme. Ďakujem za pozvanie.

Oprava v podcaste: “Od roku 1970 vymrelo 70% voľne žijúcich živočíchov” (nie druhov). 🙂

 

Buďte súčasťou pozitívnej zmeny klímy spolu s nami 🌍

Branislav Siklienka

Chcete cenovú ponuku?