O zelených strechách pre Saint Gobain podcast – spovedal ma architekt Tomáš Guniš

O zelených strechách pre Saint Gobain podcast - spovedal ma architekt Tomáš Guniš

Tomáš Guniš bol hlavným architektom mesta Trnava. Aktuálne pracuje pre Saint Gobain a rozprávali sme sa o zelených strechách. Architekti sú na začiatku projektovania celej stavby. Ak architekt navrhne zelenú strechu, klient je náchylnejší k jej realizácii. Preto je dôležité, aby mali architekti dostatočné vedomosti na to, aby zelenú strechu navrhli správne.  Prajem príjemné počúvanie: O zelených strechách Buďte […]